Gửi tin nhắn
Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd
Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd
Chuyến tham quan nhà máy
Trang chủ /

Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd Dòng sản xuất nhà máy

Dây chuyền sản xuất

Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 0

Bước 1: hàn

 

Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 1

Bước thứ hai: Đánh bóng

 

Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Bước thứ ba: Lớp phủ bột

 

Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 3

Bước thứ tư: Kết thúc

 

Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 4

Bước thứ năm: Bao bì trước khi tải

 

Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd dây chuyền sản xuất nhà máy 5

 

Bước thứ sáu: Chạy