Gửi tin nhắn
Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd
Sản phẩm
Nhà container tiền chế
nhà container có thể tháo rời
Nhà chứa gói phẳng
Nhà chứa có thể gập lại
nhà container có thể mở rộng
Nhà vệ sinh cầm tay bằng thép
Nhà vệ sinh di động HDPE
Nhà container 3 phòng ngủ
Nhà container 2 phòng ngủ
Chất chứa văn phòng trang web di động
Nhà chứa cho thuê
Nhà chứa tạm thời
Z Nhà chứa gấp