Gửi tin nhắn
Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd
Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd
Kiểm soát chất lượng
Trang chủ /

Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd Kiểm soát chất lượng

Giấy chứng nhận
Hồ sơ QC

Công ty chúng tôi áp dụng chiến lược "Đánh giá đầy đủ hai lần" trong kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng mỗi lô hàng hóa của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn thích hợp.

 

Giai đoạn nguyên liệu thô: Đối với mỗi lô nguyên liệu thô được chuyển đến nhà máy của chúng tôi, chúng tôi đo độ dày của tất cả các cuộn thép với một micrometer,bao gồm yêu cầu nhà cung cấp cung cấp dữ liệu thử nghiệm về hàm lượng kẽm của cuộn thép trong lô tương ứngĐiều này đảm bảo rằng thép được sử dụng trong các sản phẩm của chúng tôi là sức mạnh và chống gỉ xuất sắc.

 

Giai đoạn trước khi vận chuyển: Trước khi mỗi lô hàng rời khỏi nhà máy, các thanh tra viên của chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên hàng hóa cho đơn đặt hàng đó.Độ dày của khung thùng chứa, cho dù có bất kỳ khiếm khuyết trên bề mặt thép, số lượng của các thành phần và như vậy.

 

Foshan Boxspace Prefab House Technology Co., Ltd kiểm soát chất lượng 0